Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, jak wiele jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, by zakupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżka wartości waluty konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na wzrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrobiona w jednym kraju, skłania inne państwa, będące głównymi partnerami w handlu, do wykonania identycznego zabiegu w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby towarów i usług, które jesteśmy w stanie nabyć za daną kwotę. Z reguły jest ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem ceny określonej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie wartości produktu lub uslugi. Termin używany przede wszystkim w odniesieniu do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty zagranicznej w systemie niestabilnych wartości walut (jest on kontrolowany przez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie efektem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost ceny waluty krajowej zwie się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji jest wzrost siły nabywczej waluty krajowej, zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i zmniejszenie presji inflacyjnej na skutek spadku cen dóbr zagranicznych. Złe skutki aprecjacji to osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu oraz przyrost kosztów pracy w relacji do wartości pracy poza granicami.Stanem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.

Mateusz

Comments are closed.