Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, jak wiele jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, by zakupić jednostkę pieniądza obcej.  DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżka wartości waluty konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na wzrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrobiona w jednym kraju, skłania inne

Read More